Literatuur - Boeken - Leven in Tijden van Godsverduistering

m-cv-godsverdui
'Leven in tijden van Godsverduistering';  reeds vierde druk (Lannoo), 248 blz.
Het gaat om een reflectie over het veranderende wereld- en mensbeeld, de fabelachtige doorbraken van wetenschap en technologie en de crisis van de Kerk. Volgens Eyskens is deze crisis drievoudig: er is een crisis van de instelling; een van de waarden en tenslotte een crisis van het geloof, zowel wat zijn formulering als inhoud betreft.
Dit boek vloeit logisch voort uit het eerste, dat eindigt met deze conclusie: we zijn met zijn allen geworpen in een wervelstorm van veranderingen en mutaties. De maatschappelijke en politieke hamvraag is: 'hoe deze veranderingen sturen, wijzigen en omzetten in echte menselijke vooruitgang?' Het antwoordt op deze vraagstelling vergt een mensbeeld, een wereldbeeld, een levensbeschouwing, geloofshoop in een toekomst. Deze existentiële vragen komen aan bod in dit boek.
Toen de mensaap aapmens werd, 3 miljoen jaren geleden, kroop hij overeind, maakte hij het onderscheid tussen onder en boven, tussen hemel en aarde. Hij ontwikkelde een verticale levens- en wereldvisie. Dit verticale paradigma is grondig aan het wijzigen onder de invloed van de aan de gang zijnde wetenschappelijke en technologische revoluties. Wat zijn hiervan de gevolgen op levensbeschouwing, mens- en wereldvisie?? Is God dood? Waarom sterft hij vooral in Europa? Wat met de Kerk en het christendom? Vragen genoeg. Maar zijn er ook antwoorden?

Inhoudstafel
PROLOOG
I. EEN OMGEWENTELD WERELDBEELD
1. Nieuwe kosmologische opvattingen
2. De onttroning van de mens
3. De demystificatie van de godsdienst
II. DRIE NIEUWE WETENSCHAPPELIJKE REVOLUTIES
1. Van quantumfysica tot quantumkosmologie
2. Nieuwe computertechnologieën en nanotechnologie
3. De biogenetica: een goddelijke functie door de mens uitgeoefend
III. DE GODSVERDUISTERING
1. Een bewoner van Platland
2. Meer religie, minder godsdienst
3. God sterft in Europa
4. Geloof en wetenschap
5. De crisis van de Kerk
IV. DE TERUGKEER VAN DE ZIJNSVERWONDERING
1. De herontdekking van de spiritualiteit
2. Ethiek als invalshoek
3. Tussen mysterie en absurditeit
4. Het belang van het joods-christelijke monothesme
V. WELK MENSBEELD?
1. Een God voor de mens van het begin van de 21ste eeuw
2. Verscheurende vragen over lijden en kwaad
3. Geloofshoop
VI. CHRISTELIJKE PRAXIS IN DE NIEUWSTE TIJD
1. Onbehagen omtrent het menselijke bestaan
2. Een ware veranderingsorkaan
3. Bonum et malum rerum novarum
4. Alle samenlevingsproblemen vertonen een ethisch aspect
5. Het politieke en maatschappelijke engagement van de christen
VII. EPILOOG

Overzicht
-
Proloog
-
Uittreksel: Nieuwe kosmologische opvattingen
- Bespreking door de auteur