Stel uw vraag


U klikt en U wordt open gedaan. U vraagt en U krijgt een antwoord. Ook onmogelijke vragen krijgen een antwoord naast de kwestie, zoals de overige. Antwoorden op niet gestelde vragen zijn legio. Een duidelijk antwoord is te wijten aan verstrooidheid of onaandachtzaamheid, waarvoor onze excuses. Niets is taboe. Niemand en niets worden gediscrimineerd noch ontzien. Onoplosbaar staat niet in het woordenboek. Wonderen op aanvraag. Mirakels op verzoek.

Stel uw vraag