Kunst

"Volgens Mark Eyskens zijn er twee soorten schilders. Diegene die kunnen schilderen en diegene die niet kunnen schilderen. Onder de schilders die niet kunnen schilderen zijn er twee categorieën: diegene die het weten en diegene die het niet weten. Onder de schilders die niet weten dat ze niet kunnen schilderen zijn er twee klassen: diegene waarvan de werken desalniettemin opgehangen worden tegen de muren van kunstgalerijen en tentoonstellingszalen en diegene die verdienen opgehangen te worden in de plaats van hun schilderijen. Eyskens laat het aan de bezoekers van zijn website over uit te maken tot welke soort hijzelf behoort."

"Schilderen is therapeutisch. Het is een gezond kalmeer- en pepmiddel, waarvan het gebruik niet blijkt uit je urine-onderzoek maar uit de verf op je vingers.  Het ruikt lekker en stelt je in staat  je verbeelding te laten heersen over berg en dal.   Het moeilijkste schilderij is het gelaat van een mooie vrouw, waarvan cynici beweren dat het het meest verraderlijke landschap aller landschappen is."

"In de geschiedenis van de schilderkunst doet zich een breuk voor met de uitvinding van de fotografie. Voordien was de schilderkunst  grotelijks representatief, nadien werd ze impressionistisch, expressionistisch, abstract, kubistisch,  conceptueel,  pop en action...
Kunst zoekt naar waarheid, de waarheid achter de zichtbare kant der dingen. Vandaag weten we dat de waarheid niet meer synoniem, is van schoonheid. Dit verklaart de lelijkheid van veel moderne schilderkunst.
Mocht de werkelijkheid mooier worden en de mensheid schoner, de schilderkunst zou beeldig kunnen zijn....."

Inhoud
- Schilderijen van Mark Eyskens