Literatuur - Boeken - De Lust der Verbeelding

Naar aanleiding van het emeritaat als hoogleraar aan de faculteit economie van de KULeuven is dit boek verschenen. Het is een anthologie van en uit de belangrijkste geschriften, essays, wetenschappelijke artikelen, verhalen en bijdragen die Mark Eyskens tijdens zijn veelzijdige en professionele loopbaan heeft gepubliceerd.      
'De Lust van de Verbeelding' is een lust voor intellectuelen in de ruimste zin van het woord, die belangstelling koesteren voor maatschappelijke problemen, economie, politiek, geschiedenis, cultuur en literatuur. Een ruime voorraad citaten en aforismen door Mark EYSKENS gedurende ettelijke decennia kwistig rond gestrooid, is een goudmijn voor wie puntige commentaar wil leveren op gebeurtenissen, feiten, toestanden, mensen en dingen. 
Dit boek is een ideaal relatie-, afscheids-, verjaardags-, Kerst- of vrije-tijdsbestedingsgeschenk...... Bijna Uitgeput.

1998
© Uitgeverij Lannoo nv, Tielt
ISBN 90 209 3522 4
524 pagina's

Geschriften over Mens en Men
Geschriften over Mens en Maatschappij
Geschriften op de huid van de tijd
Van pennevrucht tot bloemlezing: 1962-1998
 
Inhoudstafel 
  Verantwoording
          (door Prof.Theo Peeters en Prof.W. Moesen)
      I. Levensschets van Mark Eyskens door A. Van de Voorde,  ere-secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën
    II. Van aanvang tot slot
'De rationalisatie van het gedrag van de consument',Uystpruyst, Leuven, 1962.
'Open brief aan de studenten', Lannoo, 1973.
'Ambrunetië. Het Avondland in de Morgen', DNB,1974.
'Economie van Nu en Straks', DNB, 1977.
'Bron en Horizon. Het avondland uit de impasse ', Lannoo, 1985.
'Economie voor iedereen', Pelckmans, DNB,1989.
'Het storende levensverhaal van Professor J.K. Mortal. Een boek over mens en men', Lannoo, 1989.
'From detente to entente. The impact of the implosion of communism', Minaf fet, 199O.
'Buitenlandse zaken 1989-92. Van confrontatie naar coöperatie', Lannoo, 1992.
'Vaders Dood en Leven', in 'De Memoires van Gaston Eyskens', Lannoo, 1993.
'De Grote Verjaring. Van de 2Oste eeuw naar het 3de millennium', Lannoo, 1994
'Is Verandering Vooruitgang ? De maatschappelijke gevolgen van de 3de industriële revolutie', Davidsfonds, 1995.
‘De reis naar Dabar. Een metafysische thriller', Lannoo,1996.
'L'affaire Titus. Métaroman', Racine, 1998.
   III. Excerpta
        1. Economie als wetenschap
‘The influence of the Great Depression on Economic Theory’, in The Great Depression Revisited, ed. H. Van der Wee, Martinus Nijhoff, The Hague,197O.
'Bouwstenen van de gemengde Economie', twee delen, Standaard wetenschappelijke uitgeverij, 1976.
'Wegwijs Geld', met R. Dillemans en W. van Gerven, eerste deel, Davidsfonds, 199O.
‘De controverse tussen Keynesianen en monetaristen.
Aanvulling bij de collegenota’s van het vak ‘Algeme ne Economie’.
‘Tweemaal 25 jaar Bretton Woods’.Financieel Econo- mische Tijd, 16.7.94.
‘Is verandering vooruitgang ? De maatschappelijke gevolgen van de 3de industriële revolutie', Davidsfonds, 1995.
         2. De toekomst als geschiedenis
 ‘Van gisteren naar morgen, economisch bekeken’, DNB, Pelckmans, 1971.
‘Bron en Horizon. Het avondland uit de impas- se’,Lannoo, 1985.
‘De Grote Verjaring. Van de 2Oste eeuw naar het 3de Millennium’, Lannoo, 1994.
‘Lessen voor de 21ste eeuw’, eerste hoofdstuk in collectief werk, LeuvenUP, 1995.
‘De geschiedenis van de toekomst’, Cultuurleven, 11.10.96.
      3. Politiek als reflectie.
‘België geeft maar uit’, Knack, 25.10.1972,nr.43.
‘Ja, de burger is afwezig’, Knack, 6.12.1972,nr.49.
‘Partijgenoten, kiezers’, Knack, 20.2.1974.
‘Affaires Etrangères 1989-92’, De la confrontation à la coopération’, Créart, 1993.
‘Le fleuve et l’océan. Du vingtième siècle au troisième millénaire’, Racine, 1995.
‘De voorzichtigheid in de politiek’, Communio, 6.9.1997.
‘Le modèle Saturne’, La Libre Belgique, 31.12.1997 et 2.1. 1998.
‘François Mitterand. Arpenteur du temps et du mo ment’, La Libre Belgique, 9.1.1998.
‘Particularism versus Universalism’, in Liber Amico rum Professor Eric Suy, International Law: theory and practice, Kluwer, 1998.
‘Normvervaging’, De Standaard, 24.2. 1998.
    4. Literatuur als beeldspraak
‘Het storende levensverhaal van Professor J.K. Mor tal. Een boek over mens en men’, Lannoo, 1989.
‘Beleving en belofte. Een nieuwjaarstijding’, toespraak van Mark Eyskens op de voorstelling van de Memoires van gaston Eyskens, Lannoo, 1994.
‘Candide en Absurdistan’, La Libre Belgique, 29.7.94.
‘De reis naar Dabar. Een metafysische thriller’, Lannoo, 1996.
  IV. Eyskensiana. Aforismen, citaten, uitspraken en invallen van  Mark Eyskens, in werken en toespraken.
  V. Curriculum vitae van Mark Eyskens.