Literatuur - Boeken - Macht en Gezag

Cover_Macht en gezag

MACHT EN GEZAG is het grootse, nieuwe boek van em. prof. en voormalig Belgisch premier MARK EYSKENS. Het is een panoramische zoektocht naar waar de macht en het gezag écht liggen in dit tweede decennium van onze eenentwintigste eeuw.

We leven in fascinerende tijden. Door de wereld raast een democratiseringsgolf, die de oude machtsverhoudingen uitdaagt en de burgers mondiger maakt. De netwerkmaatschappij, met haar sociale media en grote bereikbaarheid van alles via het internet, leidt tot een horizontalisering van de machtsstructuren, die de burger kritischer maakt. Machtsmisbruik, met zijn aantasting van fundamentele rechten en vrijheden, wordt steeds vaker afgekeurd. Macht die op democratisch gecontroleerde en efficiënte wijze wordt uitgeoefend, kan worden omgezet in het veel sterkere gezag.
Tegelijk profileert zich met horten en stoten aan de horizon de eenwording van de wereld in een wereldgemeenschap. Bij gebrek aan een wereldbestuur zijn het echter vaak anonieme ‘donkere’ krachten die de macht uitoefenen en die de burgers met angst vervullen. De kredietcrisis die vanaf de zomer van 2007 de financiële markten in haar greep kreeg, is in 2010 overgegaan in een eurocrisis en een algemene vertrouwenscrisis. Met verbazing stellen de burgers vast dat de financiële markten de macht hebben om regeringen op de knieën te dwingen en landen en regeringen te verplichten een overheidsbeleid te aanvaarden dat door de burgers wordt uitgespuwd.

Waar zit vandaag de macht? Hoeveel macht of schijnmacht heeft een eerste minister nog bij ons? Hebben Belgische ministers en politici überhaupt nog macht, of proberen ze te doen alsof, goed wetende dat de macht allang verschoven is naar de hogere regio’s van de Europese besluitvorming? Wat is in deze internationale context nog de zin van een streven naar Vlaamse onafhankelijkheid? Hoe zit het met die zogenaamd tanende macht van het machtigste land van de wereld, de Verenigde Staten? En wat kunnen we eigenlijk verwachten van het gezag van de nieuwe paus Franciscus?

Op basis van een leven lang nadenken over politiek en democratie zoekt Mark Eyskens in dit boek antwoorden op deze vragen. Het maakt MACHT EN GEZAG tot een onmisbaar boek voor wie wil weten hoe onze wereld vandaag evolueert…