Literatuur - Boeken - De Houdbaarheid van de Welvaartsstaat. De Onmogelijkheid van het Noodzakelijke

Denktank 
VKW-publicatie

Inhoudstafel

Proloog
De Onmogelijkheid van het noodzakelijke
Burgerlijke onvrede
Wat aan de kiezers niet werd verteld
Een schijngezonde zieke
            * België en Vlaanderen: sociaal-economische wonderkinderen
            * de ziekteverschijnselen
Immigratie: probleem en/of oplossing
De uitbreiding van de EU: kans en/of bedreiging
Delocalisaties
Een Vlaamse economie?
De arbeidsmarkt.
Het federalisme op zijn Belgisch werkt niet optimaal
De Noord-Zuid-miljardenstroom.
Te weinig kenniseconomie
Menselijk kapitaal
Energie
De superprioriteit: innovatorische concurrentie.
Doorbreken van vicieuze cirkels
Selectiever sociaal beleid en efficiëntere armoedebestrijding.
Conclusies
Epiloog
Bronnen en literatuur 

Overzicht
-
Proloog
-
Epiloog
-
Conclusies