Literatuur - Boeken - Is Verandering Vooruitgang?

m-cv-verandering

De Europese beschaving is uniek. Drie ingrediënten kruiden deze 'singulariteit': de joods-christelijke traditie, de 15de-eeuwse renaissance met de antieke idealen, de Verlichting en de rationele benadering van de dingen.
Op de drempel van de 21ste eeuw lijken deze pijlers niet langer onze Europese beschaving te stutten. Een post-modernistisch relativisme wijst op verandering.. Maar betekent verandering vooruitgang?

1995
© Davidsfonds, Leuven
ISBN 90 6152 917 4
198 pagina's