Mark Eyskens - Academische activiteiten

 • Assistent (1961); docent (1962) aan de Faculteit Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen, KUL; Gewoon Hoogleraar (1965), belast met de leergangen Algemene Economie, Micro-Economie, Publieke Financiën en Het Belgisch Economisch Stelsel. Buitengewoon hoogleraar sedert 1976.
 • Docent aan het Centrum voor Ziekenhuiswetenschappen van de KULeuven.
 • Lesgever in het programma 'De Volksuniversiteit' van de BRTN (1966-68).
 • Commissaris-Generaal van de KUL-UCL, voorzitter van de Raad van Beheer van de unitaire structuur, belast met het beheer en de uitvoering van de splitsing van de unitaire Katholieke Universiteit Leuven (1971-1976).
 • Voorzitter van de Hoover-stichting (1972-76).
 • Redactielid van het 'Tijdschrift voor Economie' (1964-76).
 • Lid van de Beheerraad van de Koning Boudewijn-stichting tot 1976.
 • Lid van het Belgisch comité van de Club van Rome (1972-78)
 • Lid van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten sedert 1987. Voorzitter van de Academie 2003-04
 • Lid van de Academia Europeana.
 • Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Francqui-stichting sedert 1993.
 • Titularis van de Benelux-leerstoel 1996-97 (Benelux universitair centrum).
 • Docent Universiteit Vrije Tijd van het Davidsfonds 1996-97
 • Voorzitter of lid van de Commissie belast met de publicatie van de diplomatieke documenten (Koninklijke Academie) sedert 1996.
 • Voorzitter van de Christian Academy for European Dialogue sedert 1993.
 • Voorzitter van het Centrum voor de Europese Cultuur
 • Bestuurslid van de vrienden van de Hebreeuwse universiteit van Jeruzalem.
 • Ondervoorzitter van het Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen sedert 198O
 • Voorzitter van het Instituut voor Europees beleid (KULeuven) sedert 1995.
 • Voorzitter van de Raad voor Europees Onderzoek (KULeuven) sedert 1995.
 • Voorzitter van de jury van de BACOB-prijs sedert 1974.
 • Voorzitter van de jury van de Jean Bastin-prijs
 • Voorzitter van het Belgian American Educational Foundation Committee at its 75th anniversary.
 • Oprichter en bestuurder aan de KULeuven van het cursusprogramma 'Lessen voor de XXIste Eeuw' (1994- ).
 • Lid van de 'Competitiveness Advisory Group' (CAG) van de Europese commissie sedert 1997.
 • Co-editor van de encyclopedie 'Intergouvernemental Organizations', Kluwer, sedert 1996.
 • Voorzitter van de raad van beheer van het Francquifonds vanaf 2002.
 • Voorzitter van de vzw archieven en cultureel centrum Arenberg
 • Lid van de raad van bestuur van de universitaire stichting.
 • Voorzitter-bestuurder van de Klasse van de Menswetenschappen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunsten (2001-2002).
 • Voorzitter van de Koninklijke Academie voor wetenschappen en kunsten.