Mark Eyskens - Politieke activiteiten

 • Adviseur van de Minister van Financiën (A. Dequae) 1962-65 (fiscale hervorming).
 • Lid van de Commissie Verschaeve, belast met de studie van de uitbreiding van de haven van Zeebrugge (1968-69).
 • Lid van de commissie De Voghel, belast met de studie van de financiering van de economische expansie (1969-70).
 • Lid van de commissie Van Houtte, belast met de studie van de overheidsfinanciën (1975-76).
 • Van 1972 tot 1976 lid van het 'executive committee' van de Trilaterale Commissie (Europa, Amerika, Japan).
 • Lid van het Centraal Bureau van het Spaarwezen.
 • Lid van het hoofdbestuur van de CVP van het arrondissement Leuven sedert 1968.
 • Lid van verscheidenen werkgroepen in de schoot van CEPESS.
 • Voorzitter van de coöperatieve maatschappij 'de Hoorn' te Leuven 1964-74.
 • Plaatsvervangend senator in 1974.
 • Werd in 1976 als extra-parlementair lid van de regering Tindemans I, belast met Streekeconomie, ruimtelijke ordening en sociale huisvesting.
 • Was van 1976 tot 1992 achtereenvolgens lid van 13 opeenvolgende regeringen ( Tindemans I en II; Vanden Boeynants II, 9 regeringen Martens en 1 regering Mark Eyskens) als minister van Begroting, Ontwikkelingssamenwerking, Financiën (twee maal, met aanzet fiscale hervorming, sanering overheidsfinanciën, oprichting spaarbanken, modernisering schuldbeleid, oprichting schuldcel, Europese integratie, Ecu-muntstukken, Ecu-lening, overname Generale Maatschappij) ,Economische Zaken (coördinatiecentra en reconversiemaatschappijen, oplossing staaldossier, behandeling nationale sectoren, nieuw statuut revisor, versoepeling prijzencontrole, industrieel beleid)  en Buitenlandse Zaken (val van Berlijnse muur, implosie communisme, explosie Sovjet-Unie, einde koude oorlog, hereniging van Duitsland, Golfoorlog, verdrag van Maastricht, problemen in Zaire, crisis in Ruanda en Burundi) tot in maart 1992.
 • Was van april tot december 1981 Eerste Minister (lanceerde de eerste Maribel- operatie met het oog op het herstel van het concurrentievermogen zonder devaluatie van de BF; struikelde over de communautaire spanningen rond het Waalse Staaldossier)
 • Was Voorzitter van de Europese Ministerraden van Begroting, Economische Zaken en Financiën (herschikking van muntpariteiten binnen EMS). Voorzitter Benelux- ministerraad.
 • Lid van het Partijbureau van de CVP sedert 1976.
 • Lid van het Nationaal Hoofdbestuur van de CVP sedert 1976.
 • Voorzitter van de Ministerraad van de West-Europese Unie.
 • Gouverneur van het Internationaal Muntfonds en de Wereldbank.
 • Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers sedert 1977.
 • Lid van de Commissies van Buitenlandse Zaken, Europese aangelegenheden en Financiën.
 • Voorzitter van de interparlementaire groep België-Taiwan.
 • Door het IMF belast met een adviesopdracht (1988)
 • Hoofd van een 'fact finding mission' in Georgië in 1992 namens de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CSCE).
 • Lid van de gemeenteraad van de Stad Leuven (1987 en 1996-97).
 • Co-rappporteur van het Belgisch Parlement wat betreft de Intergouvernementele Conferentie van 1996.
 • Zending naar Kazachstan en Israël met commissie Buitenlandse zaken (1996 en 97).
 • Lid van de COSAC, samenkomst van EU-parlementairen over intergouvernementele materies
 • Lid van de Raad van Europa sedert 1992.
 • Lid van de Commissie Economie en Ontwikkeling van de Raad van Europa.
 • Lid en onder-voorzitter van de parlementaire assemblée van de WEU sedert 1992. Algemeen verslaggever
 • waarnemer namens de WEU in de Europese Conventie
 • Member of the board of the International Crisis Group, NGO voor preventieve diplomatie (London-Parijs, Washington-Brussel) sedert 1994.
 • Voorzitter van de Commissie Buitenland van de CVP.
 • Voorzitter van de cel Buitenland van de CVP-fractie in het parlement.
 • Lid van de inter-parlementaire Unie.
 • Co-rapporteur in de Kamer van volksvertegenwoordigers wat betreft de verdragen van Maastricht en Amsterdam.
 • Voorzitter van de economische commissie van het VKW (1994-97).
 • Nam deel aan zendingen en reizen in de meeste landen van de wereld.
 • Minister van Staat sinds 1998
 • was bij de verkiezingen van 18 mei 2003 kandidaat voor de senaat en behaalde bijna 69.000 voorkeurstemmen op de 21ste plaats, zonder noemenswaardige campagne. Werd echter niet verkozen.
 • Lid van de board van ICG - International Crisis Group
 • Lid van de provincieraad van Vlaams Brabant