Mark Eyskens - Curriculum Vitae

  • Grieks-Latijnse humaniora. Primus perpetuus, gouden medaille. Sint Pieterscollege, Leuven (1945-51).
  • Studies aan de K.U.Leuven. Voorzitter van de faculteitskring Themis. Onder-voorzitter van de Europa-kring. Voorzitter Vlaams Rechtsgenootschap (1956); winnaar van het interuniversitair welsprekendheidstornooi (1954); redacteur van Ons Leven.
  • Doctor in de Rechten(1956) met grootste onderscheiding;
  • Baccalaureus in de Wijsbegeerte (1953) met grootste onderscheiding;
  • Licentiaat in de Economische wetenschappen, met grootste onderscheiding;
  • Studieverblijf vakantiecursus te Cambridge (1954);
  • CRB-fellow Belgian American Educational Foundation, Master of Arts in Economics, Columbia University , New York (1957);
  • Doctor in de Economische wetenschappen (KULeuven, 1962), met een doctoraal proefschrift over 'De rationalisatie van het gedrag van de consument', Uystpruyst, Leuven, 628 pp. 
  • Reserve-luitenant (1958). Eerste luitenant na wederoproeping.
  • Navorser NFWO 1958-62.