Economie - Economische citaten en quotes
 
 • A man is not a good economist, if he is nothing else (J.S.Mill).
 • Het is onmogelijk een sociaal paradijs in stand te houden op een economisch kerkhof. Maar het is even onmogelijk een economische boomgaard te doen bloeien in een sociale woestenij.
 • De dood van Keynes was een moord en de opheldering van die moord werpt een schril licht op de huidige crisis.
 • De economie is het gezond verstand verduisterd door de wetenschap.
 • Na 15 jaren speurwerk en wetenschappelijk onderzoek zijn de economen tot de bevinding gekomen dat de helft van hun theorieën vals is. Hun probleem is echter dat ze niet weten welke helft.
 • Waag u nooit aan voorspellingen, want als U fout voorspelt zal niemand het vergeten en als U juist voorspelt zal niemand het zich herinneren.
 • Magistraten verbergen hun vergissingen achter tralies, geneesheren stoppen ze onder de grond, architecten laten er klimop rond groeien. Economisten hebben nooit schuldcomplexen en zijn trots op hun dwaasheden.
 • België heeft het beste autosnelwegennet van het hele zonnestelsel.
 • Het Belgisch Economisch Stelsel is noch Belgisch, noch economisch en niet eens een stelsel.
 • Het is omdat Adam en Eva in het aards paradijs het consumptieprobleem fout hebben aangepakt, dat hun opvolgers nadien met een ingewikkeld productieprobleem werden opgezadeld.
 • De ondernemers die Staatssteun verwerpen in naam van hun beginselen, zijn er vaak voorstander van in naam van hun belangen.
 • De economische crisis is minder economisch en minder een crisis dan we denken.
 • We hebben de crisis; we zijn de crisis.
 • In het Chinese schrift wordt het woord crisis uitgebeeld door twee vervlochten pictogrammen, waarvan het eerste ‘gevaar’ en het tweede ‘uitdaging’ betekent.
 • De Europese Unie is een economische reus, een politieke dwerg en een militaire worm.
 • De huidige maatschappelijke structuren zijn nog te sterk gekenmerkt door de tweede industriële revolutie. Onder bepaalde aspecten is de samenleving nog te beschouwen als een dynosaurusmaatschappij.
 • De post-industriële revolutie verwekt een verglijding van de continenten in het voordeel van Azië. Het blanke ras zal in de XXIste eeuw zijn monopolie van creativiteit en innovatie verliezen.
 • De enige winstgevende onderneming is de vereniging zonder winstgevend doel.
 • Als ik huw met mijn werkster, doe ik het BNP dalen.
 • De sanering van de overheidsfinanciën begint met de vermindering van de vermeerdering.
 • Het is in België gemakkelijker de belastingen te verhogen dan ze te verlagen.
 • De begroting is mooi in haar lelijkheid en aldus een modern kunstwerk.
 • De derde industriële revolutie (DIR) is veeleer een permanente industriële revolutie (PIR) en een post-industriële revolutie.
 • Het is juist het mogelijk worden van al wat in het verleden onmogelijk werd geacht, dat de grootste problemen schept.
 • We zien licht aan het einde van de crisistunnel, maar het is de koplamp van een aanstormende trein.
 • De Club van Rome was fout. Niet de grenzen van de groei zijn essentieel, wel de groei van de grenzen.
 • Was er niet Edison, dan zouden we nu naar de TV kijken bij kaarslicht.
 • In onze consumptiemaatschappij geldt het beginsel: ‘the survival of the fattest’.
 • Vooruitgang betekent verandering, maar niet elke verandering leidt tot vooruitgang.
 • In Europa heeft men veel meer begrip en waardering voor mensen die geld hebben dan voor mensen die geld verdienen. In Amerika geldt het tegenovergestelde.
 • Het ontstaan van de eerste industriële revolutie in West-Europa blijft een mirakel, een enigma en een mysterie.
 • Voorstanders van de Euro hebben een eurotische opvatting over Europa.
 • Euroland zal minder bezoekers lokken dan Disneyland, maar zal wel veel meer inwoners tellen.
 • Gelijkheid van kansen betekent sociale ongelijkheid.
 • De eistijd is in aantocht.
 • Economie studeren kan schadelijk zijn voor je geestelijke gezondheid, beweren niet-economen.
 • De grens van de economische ontwikkeling is bereikt zodra de markteconomie overgaat in de marktmaatschappij.
 • Markteconomie en democratie vormen een binoom; ze zijn de twee zijden van dezelfde medaille. Maar ze zijn allebei onderhevig aan de entropie, dit is de wet van het verval.
 • Het saneren van de begroting is dweilen in een badkamer waar de kraan overvloedig loopt en een groot gat is geslagen in de badkuip, terwijl je niet verzekerd bent tegen waterschade en het watertarief om de haverklap wordt verhoogd.
 • Het verbruik aanzwengelen in een land als België met een hoge invoerneiging is als stoken met de ramen open.
 • Het democratiseren van het politieke regime leidt noodgedwongen tot het invoeren van de markteconomie (cfr de Sovjet-Unie onder M. Gorbatsjov). Maar het omgekeerde is niet noodzakelijk waar. Het invoeren van een vrije markteconomie kan gepaard gaan met het handhaven van een politieke dictatuur (cfr. China onder Deng Xiao Ping en zijn opvolgers).
 • De Europese eenheid zal niet tot stand komen dank zij ‘le Monnet (allusie op Jean Monnet, de inspirator van de Europese integratie), maar wel dank zij ‘la monnaie’ (Gaston Eyskens).