Literatuur - Boeken - Er zijn geen Economische Problemen - Elementen van de promotietekst

Zijn, na de ineenstorting van het communisme, de democratie en de markteconomie de definitieve overwinnaars?
Met zijn ervaring van academicus en politicus verkent Mark Eyskens de toekomst van democratie en markteconomie.
Nooit waren de veranderingen in alle domeinen zo aanzienlijk, zo talrijk en zo frequent. Deze constatering noopt tot een ethische vraagstelling: welke veranderingen moeten we bevorderen, aanvaarden, verwerpen of bestrijden? Hun beantwoording is essentieel voor het beleid in het algemeen en voor de sociaal-economische politiek in het bijzonder.
Om die reden is er ook nood aan meta-economie en meta-politiek, dit wil zeggen een maatschappelijke bewustwording en belangstelling die de politiek en de economie overstijgt en het domein betreedt van de essentiële waarden.
De post-industriële revolutie doet via het ‘informatisme’, een netwerkmaatschappij ontstaan. Denk maar aan internet en de GSM.
De netwerken bevorderen de verspreiding van een horizontaal paradigma (een wij-gevoel, participatie, verwerping van autoriteit en piramidale structuren, mentale mobiliteit), dat breekt met het traditionele verticalisme (Hij-gevoel, transcendentie, gezag, structuren en instellingen, geestelijke verankering). Deze trend leidt wellicht tot de meest ingrijpende mentaliteitswijziging in de Westerse samenleving sedert 2000 jaar.
Wij hebben ons wereldbeeld te veel onttoverd en te veel vereconomiseerd.
Er is maar één berg in de maatschappij maar je kunt hem van verschillende zijden beklimmen.
In Europa moeten wij niet van maatschappij veranderen, maar wel de maatschappij veranderen.
Wat we nodig hebben is mededinging met mededogen.
De ethiek van de verandering is veel belangrijker dan de verandering van de ethiek
Wanneer het niet nodig is te veranderen is het nodig niet te veranderen.
Economie studeren kan gevaarlijk zijn voor uw geestelijke gezondheid.
Er is op de wereld wel genoeg voor ieders behoefte, maar onvoldoende voor ieders hebzucht
Niet de banen moeten we beschermen; wel de mensen.
Als mijn mening door velen wordt bijgetreden, word ik ongerust.