Binnenland - Standpunten

Voor de wenselijkheid
van meer menselijkheid.
 
Er is helaas geen reden tot gerustheid
"De onrustwekkende internationale toestand en de ongunstige evolutie van onze economie, met toenemende werkloosheid, fabriekssluitingen en dalend vertrouwen van de consumenten vergen een doelmatig, doortastend en bezielend beleid. Voorspoed komt er door moed. We moeten niet zozeer aan de mensen zeggen wat ze graag hebben, maar vooral wat ze nodig hebben.Dit beleid moeten de christen-democraten kunnen voeren. De dynamische krachten in onze samenleving, op alle vlakken, moeten worden aangemoedigd opdat, dank zij solidariteit, alle leden van de maatschappij het beter zouden hebben. Iedereen is immers iemand. En de wenselijkheid van medemenselijkheid stellen de christen-democraten voorop. De christen-democratie is een vaste waarde, nu veel mensen ontredderd en onzeker ronddobberen als ballingen in onze maatschappij."

Overzicht standpunten
- Hervorming van het kiesstelsel
- Oprichting van een waarde-overlegcentrum
-
Democratie in de netwerk-en kennismaatschappij
-
Overige standpunten (CD&V)