Binnenland - Standpunten - Overige standpunten

  • De CD&V is en blijft de enige gezinspartij. Voorstellen; afbouw discriminatie gehuwden; kindvriendelijke en huwelijks-vriendelijke maatregelen.
  • De CD&V waarborgt het pluralisme in de burgerlijke samenleving en komt op voor de rechten - en plichten - van de grote christelijke organisaties uit het middenveld, de welzijnssector, het onderwijs, de caritatieve sector, de NGO's, de sociaal-economische organisaties.
  • De Europese leiders, waaronder veel christen-democraten, stichtten vrede in Europa (sedert 5O jaar), definitief en onomkeerbaar: de Pax Europea. Een formidabele prestatie en een verworvenheid die nooit overschat kunnen worden. Op Europees vlak beoogt de CD&V meer democratie, meer doelmatigheid en doorzichtigheid.

August Vermeylen zei honderd jaar geleden dat 'we Vlamingen moeten zijn om Europeërs te worden. Vandaag kan deze uitspraak worden omgekeerd: de Vlamingen moeten Europeërs worden om Vlamingen te kunnen blijven.
Onze solidariteit met de mensen uit de ontwikkelingslanden moet langer duren dan de tijd die nodig is om dit woord uit te spreken.

Externe link
- Standpunten van CD&V