Literatuur - Poëzie - De Stad

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steeds grotere steden. Sommigen  tellen 15 tot 20 miljoen inwoners. Het zijn immense mierenhopen, waar vaak de menselijkheid verwelkt en de menswording wordt onmogelijk gemaakt. Extreme politieke partijen, die de onverdraagzaamheid in het vaandel voeren, dragen bij aan de onleefbaarheid van de stad van de mens. 

 
 
De stad
 
Mijn stad, die stad van mij
is niet altijd de stad van wij,
van ons, van iedereen waar iedereen
steeds iemand wezen kan,
waar mensen medemensen zijn
en vreemden medeburgers  zijn.
 
De stad is schitterend versierd;
haar gevels zijn gerenoveerd;
haar straten verkeersvrij;
haar stoepen schoon gekeerd;
haar boompjes net op rij,
geplant voor wandelaar en hond;
haar vlaggen rood en bont.
Binnen haar wallen ligt geschiedenis,
gestold  als op een oude oorkond
in stijl en steen verweerd
terwijl haar torens zichtbaar zijn
op mijlen afstand bij mooi weer
 
Mijn stad zweet ook soms ergernis
uit haar poreuze huid
van spanbeton en blauw arduin.
En onder het uiterlijk vernis
van weelde en van welzijn
schuilt afval en veel vuilnis.
De mensen die er dakloos zijn
vriezen er dood van groot gemis.
De dompelaars die eenzaam zijn
zingen een lied dat niemand hoort.
En velen laten velen stikken
als harteloosheid door de harten boort
en cynisch staan te grinniken,
terwijl de sukkelaars
van treurnis snikken.
Voor enkele centen wordt
een brave mens vermoord.
Altijd meer geld verdort
het laatste stuk geweten
en niemand luistert naar de kreten
als dwingeland, die Ego heet,
bij dag en nacht
grijpt naar de macht 
en heerst in straten en in stegen
in huizen en op wegen.
 
De stad, die weidse stad,
steeds meer de woonstad
van de wereld wijd
ons dorp op maat van de planeet
is soms de droeve en trieste weenstad
waar wel eens de mens vergeet
wat mens-zijn is, wanneer vertrapt
in de doortrapte stad
geen handen handen geven
en geen ogen ogen strelen.
Dan telt de grote mierenhopenstad
veel  minder echte zielen
dan de lichamen die ingeschreven
zijn in de verdraaide burgerlijke stand